แนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ซื้อขายในที่สาธารณะนั้นแตกต่างกันเนื่องจากฤดูหนาวของ crypto นั้นรุนแรงขึ้น นักวิเคราะห์กล่าวว่า

กรณี Bull and Bear สำหรับ Coinbase ในปี 2023 เนื่องจากค […]