การลดลงของความรู้ความเข้าใจในหมู่ชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่าอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดการเงินที่ ‘แพงและไม่สามารถย้อนกลับได้’

ผู้สูงอายุมากกว่า 7 ล้านคนมีอาการทางจิตที่อาจส่งผลกระทบ […]